E cần bán 4 sào đất thuộc diện Cây Xoài thôn 1 Đạ tồn Đạ Huoai Lâm Đồng 285 - Huy Nguyễn
BẤT ĐỘNG SẢN

E cần bán 4 sào đất thuộc diện Cây Xoài thôn 1 Đạ tồn Đạ Huoai Lâm Đồng 285

Posted On Tháng Năm 18, 2022 at 6:22 sáng by / Chức năng bình luận bị tắt ở E cần bán 4 sào đất thuộc diện Cây Xoài thôn 1 Đạ tồn Đạ Huoai Lâm Đồng 285

E có 4 sào đất thuộc diện Cây Xoài thôn 1 Đạ tồn Đạ Huoai Lâm Đồng. Đất bằng đẹp nằm ven sông. Có đường đi .vì cần bán đi nơi khác
Đất hiện trồng dâu. Có điều kiện trồng sr là ok
Làm nhà yến 👌giá 300tr 1sào .ace cần biết thêm thông tin ib e nhé…
Không có mô tả ảnh.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'HOẠ ĐỒ TRÍCH LỤC THỨA ĐÃ ĐƯỢC CÁP GIẤY DA CHỨNG Đạ Tồn, Huoai, Lâm NHẠN Đồng Đạ 0326 Của ông Bùi Chính. Địa chỉ: Thôn Giấy CNQSD đất số»‘: 611326 Thửa đất số»: 129, 90,76, tờ bản đồ“ số 8.9 Ngày tháng năm 2022 Người thực hiện UBND XÃ ĐẠ TÔN Ngày NguyễnThanh Nguyễ Hoàng Trích lục từ bản dịa chính tỷ 1/2000 12883Muu 12883 vivo Y20'