Đất chưa qua đâu từ xã Phú Lộc cách đường chính Phú Lộc Phú Xuân 200m tổng diện tích 6,5xào giá bán 580trieu/xào đường chuẩn bị lên Bêtông gặp chủ thương lượng thiện - Huy Nguyễn
HUYỆN TÂN PHÚ

Đất chưa qua đâu từ xã Phú Lộc cách đường chính Phú Lộc Phú Xuân 200m tổng diện tích 6,5xào giá bán 580trieu/xào đường chuẩn bị lên Bêtông gặp chủ thương lượng thiện

Posted On Tháng Năm 14, 2022 at 3:30 sáng by / Chức năng bình luận bị tắt ở Đất chưa qua đâu từ xã Phú Lộc cách đường chính Phú Lộc Phú Xuân 200m tổng diện tích 6,5xào giá bán 580trieu/xào đường chuẩn bị lên Bêtông gặp chủ thương lượng thiện

Đất chưa qua đâu từ xã Phú Lộc cách đường chính Phú Lộc Phú Xuân 200m tổng diện tích 6,5xào giá bán 580trieu/xào đường chuẩn bị lên Bêtông gặp chủ thương lượng thiện