TỔNG HỢP TẤT CẢ PHÍM TẮT CỦA GOOGLE SHEET - Huy Nguyễn
GOOGLE

TỔNG HỢP TẤT CẢ PHÍM TẮT CỦA GOOGLE SHEET

Posted On Tháng Tám 29, 2021 at 5:40 chiều by / Chức năng bình luận bị tắt ở TỔNG HỢP TẤT CẢ PHÍM TẮT CỦA GOOGLE SHEET

Phím tắt thao tác chung:

 • Ctrl + Space: Chọn cột.
 • Shift + Space: Chọn hàng.
 • Ctrl + A hoặc Ctrl + Shift + Space: Chọn toàn bộ.
 • Ctrl + Shift + Backspace: Ẩn Background ô được chọn.
 • Ctrl + Z (Undo): Quay lại.
 • Ctrl + Y hoặc Ctrl + Shift + Z hoặc F4 (Redo): Lặp lại thao tác.
 • Ctrl + F: Tìm kiếm.
 • Ctrl + H: Tìm kiếm và thay thế.
 • Ctrl + Enter: Fill range.
 • Ctrl + D: Fill down.
 • Ctrl + R: Fill right
 • Ctrl + S: Lưu.
 • Ctrl + O: Mở file đã lưu.
 • Ctrl + P: In.
 • Ctrl + C: Sao chép.
 • Ctrl + X: Cắt.
 • Ctrl + V: Dán.
 • Ctrl + Shift + V: Dán giá trị.
 • Ctrl + /: Hiển thị phím tắt bàn phím.
 • Shift + F11: Chèn Sheet mới.
 • Ctrl + Shift + F: Điều chỉnh Compact.
 • Ctrl + Shift + K: Mở/tắt Input Tool.
 • Ctrl + Alt + Shift + K: Chọn Input Tool.

Phím tắt định dạng ô:

 • Ctrl + B: In đậm.
 • Ctrl + U: Gạch chân.
 • Ctrl + I: In nghiêng.
 • Alt + Shift + 5: Gạch ngang.
 • Ctrl + Shift + E: Căn giữa.
 • Ctrl + Shift + L: Căn trái.
 • Ctrl + Shift + R: Căn phải.
 • Alt + Shift + 1: Định dạng viền ô, viền bảng phía trên.
 • Alt + Shift + 2: Định dạng viền ô, viền bảng bên phải.
 • Alt + Shift + 3: Định dạng viền ô, viền bảng phía dưới.
 • Alt + Shift + 4: Định dạng viền ô, viền bảng bên trái.
 • Alt + Shift + 6: Xóa định dạng viền.
 • Alt + Shift + 7: Định dạng viền ô, viền bảng phía ngoài.
 • Ctrl + K: Chèn liên kết Hyperlink.
 • Ctrl + Shift + ;: Chèn thời gian.
 • Ctrl + ;: Chèn ngày.
 • Ctrl + Shift + 1: Định dạng số thập phân.
 • Ctrl + Shift + 2: Định dạng thời gian.
 • Ctrl + Shift + 3: Định dạng ngày.
 • Ctrl + Shift + 4: Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân.
 • Ctrl + Shift + 5: Định dạng số kiểu Percentage không có chữ số thập phân.
 • Ctrl + Shift + 6: Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân.
 • Ctrl + \: Xóa định dạng.

Phím tắt điều hướng Spreadsheet:

 • Home: Di chuyển đến đầu hàng.
 • Ctrl + Home: Di chuyển đến đầu bảng.
 • End: Di chuyển đến cuối hàng.
 • Ctrl + End: Di chuyển đến cuối bảng
 • Ctrl + Backspace: Di chuyển đến cell đang làm việc.
 • Ctrl + Shift + Page Down: Di chuyển đến bảng tiếp theo.
 • Ctrl + Shift + Page Up: Di chuyển về bảng trước.
 • Alt + Shift + K: Hiển thị danh sách bảng.
 • Alt + Enter: Mở liên kết Hyperlink.
 • Ctrl + Alt + Shift + M: Di chuyển Focus ra ngoài Spreadsheet.
 • Alt + Shift + Q: Di chuyển đến Quicksum.
 • Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn E, rồi nhấn P: Di chuyển Focus đến Menu Popup.
 • Ctrl + Alt + R: Mở Menu lọc dữ liệu cell.
 • Ctrl + Alt + Shift + G: Mở lịch sử.
 • Shift + Esc: Mở trò chuyện bên trong Spreadsheet.
 • Shift + Esc: Đóng trình chỉnh sửa bản vẽ.

Phím tắt chỉnh sửa bình luận và chú thích:

 • Shift + F2: Chèn/chỉnh sửa chú thích.
 • Ctrl + Alt + M: Chèn/chỉnh sửa bình luận.
 • Ctrl + Alt + Shift + A: Mở chủ đề thảo luận.
 • Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn E, rồi nhấn C: Nhập chú thích hiện tại.
 • Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn N, rồi nhấn C: Di chuyển sang bình luận kế tiếp.
 • Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn P, rồi nhấn C: Di chuyển về bình luận trước đó.

Phím tắt mở Menu:

Mở Menu File:

 • Alt + F: Trên trình duyệt Google Chrome.
 • Alt + Shift + F: Trên rình duyệt khác.

Mở Menu Edit:

 • Alt + E: Trên trình duyệt Google Chrome.
 • Alt + Shift + E: Trên trình duyệt khác.

Mở Menu View:

 • Alt + V: Trên trình duyệt Google Chrome.
 • Alt + Shift + V: Trên trình duyệt khác.

Mở Menu Insert:

 • Alt + I: Trên trình duyệt Google Chrome.
 • Alt + Shift + I: Trên trình duyệt khác.

Mở Menu Format:

 • Alt + O: Trên trình duyệt Google Chrome.
 • Alt + Shift + O: Trên trình duyệt khác.

Mở Menu Data:

 • Alt + D: Trên trình duyệt Google Chrome.
 • Alt + Shift + D: Trên trình duyệt khác.

Mở Menu Tool:

 • Alt + T: Trên trình duyệt Google Chrome.
 • Alt + Shift + T: Trên trình duyệt khác.

Mở Menu Form:

 • Alt + M: Trên trình duyệt Google Chrome.
 • Alt + Shift + M: Trên trình duyệt khác.

Mở Menu Add-ons:

 • Alt + N: Trên trình duyệt Google Chrome.
 • Alt + Shift + N: Trên trình duyệt khác.

Mở Menu Help:

 • Alt + H: Trên trình duyệt Google Chrome.
 • Alt + Shift + H: Trên trình duyệt khác.

Mở Menu Accessibility:

 • Alt + A: Trên trình duyệt Google Chrome.
 • Alt + Shift + A: Trên trình duyệt khác.

Alt + Shift + S: Mở Menu Sheet.

Ctrl + Shift + \: Mở Menu ngữ cảnh.

Phím tắt chèn hoặc xóa hàng/cột:

Chèn hàng trên:

 • Nhấn giữ Alt + I, sau đó nhấn R: Trên trình duyệt Google Chrome.
 • Nhấn giữ Alt + Shift + I, sau đó nhấn R: Trên trình duyệt khác.

Chèn hàng dưới:

 • Nhấn giữ Alt + I, sau đó nhấn W: Trên trình duyệt Google Chrome.
 • Nhấn giữ Alt + Shift + I, rồi nhấn W: Trên trình duyệt khác.

Chèn cột bên trái:

 • Nhấn giữ Alt + I, rồi nhấn C: Trên trình duyệt Google Chrome.
 • Nhấn giữ Alt + Shift + I, rồi nhấn C: Trên trình duyệt khác.

Chèn cột bên phải:

 • Nhấn giữ Alt + I, rồi nhấn G: Trên trình duyệt Google Chrome.
 • Nhấn giữ Alt + Shift + I, rồi nhấn G: Trên trình duyệt khác.

Xóa hàng:

 • Nhấn giữ Alt + E, rồi nhấn D: Trên trình duyệt Google Chrome.
 • Nhấn giữ Alt + Shift + E, rồi nhấn D: Trên trình duyệt khác.

Xóa cột:

 • Nhấn giữ Alt + E, rồi nhấn E: Trên trình duyệt Google Chrome.
 • Nhấn giữ Alt + Shift + E, rồi nhấn E: Trên trình duyệt khác.

Phím tắt sử dụng mở công thức:

 • Ctrl + ~: Hiển thị tất cả công thức.
 • Ctrl + Shift + Enter: Chèn công thức mảng (Array formula).
 • Ctrl + E: Thu gọn phần mở rộng công thức mảng (array formula).
 • Shift + F1: Hiện/ẩn menu hỗ trợ công thức.

Phím tắt hỗ trợ đọc màn hình:

 • Ctrl + Alt + Z: Kích hoạt chế độ đọc text màn hình.
 • Ctrl + Alt + Shift + C: Đọc phần text trong cột.
 • Ctrl + Alt + Shift + R: Đọc phần text trong hàng.