CÁCH TẠO FACEBOOK PIXEL VÀ LẤY MÃ FACEBOOK PIXEL - Huy Nguyễn
FACEBOOK

CÁCH TẠO FACEBOOK PIXEL VÀ LẤY MÃ FACEBOOK PIXEL

Posted On Tháng Bảy 25, 2021 at 1:46 sáng by / Chức năng bình luận bị tắt ở CÁCH TẠO FACEBOOK PIXEL VÀ LẤY MÃ FACEBOOK PIXEL

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách tạo và cài đặt pixel trên trang web của bạn. Để tìm hiểu thêm về pixel trước khi bắt đầu, hãy xem các lợi ích của việc cài đặt Facebook pixel.

Nếu bạn đã tạo pixel và muốn tìm mã cơ sở của pixel, hãy bỏ qua để đi đến phần 2, Thêm Facebook pixel vào trang web của bạn. Hãy làm theo hướng dẫn để Thêm mã pixel vào trang web theo cách thủ công.

Trước khi bắt đầu

 • Bạn cần có một trang web cho doanh nghiệp của mình.

 • Bạn phải có khả năng cập nhật mã của trang web.

Tạo Facebook pixel

 1. Đi đến Trình quản lý sự kiện.

 2. Nhấp vào Kết nối với nguồn dữ liệu và chọn Web.

 3. Chọn Facebook Pixel và nhấp vào Kết nối.

 4. Thêm Tên pixel của bạn.

 5. Nhập URL trang web của bạn để xem các lựa chọn thiết lập dễ dàng.

 6. Nhấp vào Tiếp tục.

Thêm Facebook pixel vào trang web

Sau khi tạo pixel, bạn đã sẵn sàng để đặt mã Facebook pixel vào trang web. Để xem hướng dẫn về cách thực hiện, hãy chọn lựa chọn thiết lập:

Thêm mã pixel vào trang web theo cách thủ công
  1. Đi đến Trình quản lý sự kiện.
  2. Chọn pixel mà bạn muốn thiết lập.
  3. Nhấp vào Tiếp tục thiết lập pixel.
  4. Chọn Cài đặt mã theo cách thủ công.
  5. Sao chép mã pixel cơ sở.
  6. Tìm tiêu đề của trang web hoặc tìm mẫu tiêu đề trong nền tảng web hoặc CMS của bạn.
  7. Dán mã cơ sở vào cuối phần tiêu đề, ngay trên thẻ đóng tiêu đề.

  1. Nhấp vào Tiếp tục.
  2. Chuyển đổi giữa bật/tắt So khớp nâng cao tự động và xác minh thông tin của khách hàng mà bạn muốn gửi (không bắt buộc).
  3. Nhấp vào Tiếp tục.
  4. Thêm sự kiện bằng Công cụ thiết lập sự kiện hoặc thêm mã vào trang web của bạn theo cách thủ công.
Công cụ thiết lập sự kiện
Thiết lập thủ công
 1. Nhấp vào Xong.
Sử dụng tích hợp đối tác
 1. Đi đến Trình quản lý sự kiện.
 2. Chọn pixel mà bạn muốn thiết lập.
 3. Nhấp vào Tiếp tục thiết lập pixel.
 4. Nhấp vào Sử dụng đối tác.
 5. Chọn đối tác trong danh sách.
 6. Làm theo hướng dẫn thiết lập trên màn hình.

Bạn cũng có thể thiết lập Facebook pixel trên trang web bằng cách truy cập trang Tích hợp đối tác trong Trình quản lý sự kiện, chọn đối tác rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình. Tìm hiểu thêm về lợi ích của việc sử dụng tích hợp đối tác để thiết lập pixel.

Nếu không thấy nền tảng của mình, hãy dùng 1 trong 2 cách khác để thiết lập pixel của bạn.

Gửi email hướng dẫn

Nếu có người cập nhật mã trên trang web của bạn, hãy làm theo các bước sau để gửi email hướng dẫn họ cách thiết lập Facebook pixel.

 1. Đi đến Trình quản lý sự kiện.
 2. Chọn pixel mà bạn muốn thiết lập.
 3. Nhấp vào Tiếp tục thiết lập pixel.
 4. Nhấp vào Gửi email hướng dẫn.
 5. Nhập địa chỉ email của người nhận.
 6. Nhấp vào Gửi ở cuối trang.

Thiết lập sự kiện

Sau khi thêm mã cơ sở pixel vào trang web, bạn có thể thiết lập các sự kiện để đo lường những hành động mà mình quan tâm, chẳng hạn như mua hàng. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách cài đặt mã theo cách thủ công hoặc sử dụng Công cụ thiết lập sự kiện trỏ và nhấp. Sau đó, hãy đảm bảo pixel hoạt động đúng.

Bạn có thể sử dụng một pixel trên toàn bộ trang web của mình, bao gồm nhiều trang thuộc trang web đó.

Lưu ý: Các thay đổi trong iOS 14 của Apple yêu cầu mọi ứng dụng trên App Store có thực hiện hoạt động mà Apple định nghĩa là “theo dõi” đều sẽ phải hiển thị lời nhắc cho người dùng iOS 14.5 trở lên theo Khung AppTrackingTransparency của họ. Thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến cách Facebook nhận và xử lý sự kiện từ các công cụ như Facebook pixel. Nếu bạn tối ưu hóa, nhắm mục tiêu hoặc báo cáo về sự kiện trên web từ Facebook pixel hoặc bất kỳ công cụ kinh doanh nào khác của chúng tôi, bạn có thể thực hiện một số bước để cập nhật cách thiết lập sự kiện và điều chỉnh để thích nghi với những thay đổi này.