CÁCH NÉN VÀ GIẢI NÉN TRONG DIRECT ADMIN - Huy Nguyễn
TIN HỌC

CÁCH NÉN VÀ GIẢI NÉN TRONG DIRECT ADMIN

Posted On Tháng Bảy 3, 2021 at 8:58 sáng by / Chức năng bình luận bị tắt ở CÁCH NÉN VÀ GIẢI NÉN TRONG DIRECT ADMIN

1. Nén file trên DirectAdmin

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng Files để vào trình quản lý file trên DirectAdmin.

da_compress_file_01

Bước 2: Nhấn tick vào file hoặc thư mục cần nén. Nhấn Select để chọn tất cả.

da_compress_file_02

Bước 3: Chọn Add to Clipboard.

Bước 4: Nhập tên file nén vào ô trống.

Bước 5: Chọn định dạng nén.

Bước 6: Nhấn Create để bắt đầu nén.

Sau khi nén file thành công, bạn sẽ thấy thông báo như sau:

da_compress_file_03

File nén sẽ được lưu tại đường dẫn: /domain/example.com/public_html/example.tar.gz

2. Giải nén file trên DirectAdmin

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng Files để vào trình quản lý file trên DirectAdmin.

da_compress_file_01

Bước 2: Chọn file cần giải nén và nhấn Extract.

da_extract_file_01

Bước 3: Nhập đường dẫn thư mục muốn giải nén tới. Mặc định hệ thống sẽ nhận đường dẫn hiện tại của file nén làm nơi giải nén.

Bước 4: Nhấn Extract để bắt đầu giải nén.

da_extract_file_02

Sau khi giải nén file thành công, bạn sẽ thấy thông báo như sau:

da_extract_file_03

Chúc các bạn thành công!