TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ CẢM XÚC - Huy Nguyễn
NGÔN NGỮ

TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ CẢM XÚC

Posted On Tháng Sáu 8, 2021 at 7:18 sáng by / Chức năng bình luận bị tắt ở TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ CẢM XÚC

 • hot/hɒt/ 

  nóng

 • cold/kəʊld/ 

  lạnh

 • hungry/ˈhʌŋɡri/ 

  đói

 • frustated

  (+ at/with) bực bội

 • furious/ˈfjʊəriəs/ 

  (+ at/with) điên tiết, giận dữ (~ enraged)

 • angry/ˈæŋɡri/ 

  giận dữ
  (See Note I)

 • disgusted/dɪsˈɡʌstɪd/ 

  ghê tởm
  (See Note II)

 • surprised/səˈpraɪzd/ 

  (+ at/by) ngạc nhiên

 • sad/sæd/ 

  buồn bã

 • bored/bɔːd/ 

  chán, buồn chán

 • scared/skeəd/ 

  sợ hãi

 • sleepy/ˈsliːpi/ 

  buồn ngủ

 • exhausted/ɪɡˈzɔːstɪd/ 

  mệt mỏi, mệt nhừ (mức độ nặng hơn tired)

 • shy/ʃaɪ/ 

  thẹn thùng, e thẹn

 • in love

  đang yêu

 • happy/ˈhæpi/ 

  hạnh phúc