CÁC THUẬT NGỮ VỀ ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH MÀ KHỞI NGHIỆP CẦN BIẾT – VÒNG GỌI VỐN SERIES A LÀ GÌ? - Huy Nguyễn
TÀI CHÍNH

CÁC THUẬT NGỮ VỀ ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH MÀ KHỞI NGHIỆP CẦN BIẾT – VÒNG GỌI VỐN SERIES A LÀ GÌ?

Posted On Tháng Một 6, 2021 at 1:48 sáng by / Chức năng bình luận bị tắt ở CÁC THUẬT NGỮ VỀ ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH MÀ KHỞI NGHIỆP CẦN BIẾT – VÒNG GỌI VỐN SERIES A LÀ GÌ?

Vòng gọi vốn series A (tiếng Anh: Series A Financing) cho phép các công ty khởi nghiệp mở rộng hoạt động, thuê thêm nhân viên, mua thiết bị và theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng.

Vòng gọi vốn series A

Khái niệm

Vòng gọi vốn series A trong tiếng Anh là Series A Financing.

Vòng gọi vốn series A là khoản đầu tư vào một công ty khởi nghiệp tư nhân, sau khi nó đã thể hiện được tiến triển trong việc xây dựng mô hình kinh doanh và chứng minh tiềm năng phát triển và tạo doanh thu.

Sự khác biệt chính giữa vốn hạt giống và vòng gọi vốn series A là số tiền đầu tư và hình thức sở hữu hoặc tham gia của nhà đầu tư. Vốn hạt giống thường chỉ ở mức hàng chục hoặc hàng trăm nghìn USD, trong khi vốn tài trợ trong series A thường lên đến hàng triệu USD.

Những điều cơ bản về vòng gọi vốn series A 

Ví dụ một công ty khởi nghiệp tên XYZ đã thành lập một mô hình kinh doanh hoặc sản phẩm khả thi, nhưng vẫn thiếu thu nhập để mở rộng, do đó, nó sẽ tiếp cận các nhà đầu tư mạo hiểm hoặc quỹ đầu tư tư nhân để có thêm kinh phí. 

XYZ sau đó sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư Series A tiềm năng thông tin chi tiết về mô hình kinh doanh và dự đoán của họ cho sự tăng trưởng và doanh thu trong tương lai. Thông thường, các khoản tiền đầu tư sẽ được sử dụng để mở rộng (thuê thêm nhân viên, mở rộng không gian văn phòng, v.v…) hoặc để trả cho các nhà đầu tư ban đầu.

Các nhà đầu tư Series A tiềm năng sẽ thực hiện thẩm định (xem xét mô hình kinh doanh và dự đoán tài chính để xác định tính khả thi của chúng) và sau đó đưa ra quyết định về việc có nên đầu tư hay không. 

Các nhà đầu tư Series A thường sẽ nhận được cổ phiếu phổ thông hoặc ưu đãi của công ty, cổ phiếu trả lãi sau hoặc nợ trả chậm v.v… 

Toàn bộ khoản đầu tư được lập dựa trên định giá dự đoán của công ty, nhưng dự đoán này có thể thay đổi theo thời gian. Hầu hết các nhà đầu tư Series A mong muốn lợi nhuận lớn từ tiền của họ, với mục tiêu 200-300% trong vài năm.

Ví dụ về vòng gọi vốn series A

XYZ đã phát triển một phần mềm mới cho phép các nhà đầu tư liên kết các tài khoản , thanh toán, đầu tư và di chuyển tài sản cá nhân trong các tổ chức tài chính, tất cả trên thiết bị di động. 

Một số quỹ đầu tư mạo hiểm quan tâm và mời XYZ trình bày về tình trạng tài chính hiện tại của công ty, mô hình kinh doanh chi tiết, doanh thu dự kiến tất cả các dữ liệu tài chính.

Công ty đầu tư mạo hiểm sau đó xem qua dữ liệu để đánh giá và xác định giá trị tương lai của công ty. Kết luận của họ là XYZ sẽ trị giá 100 triệu USD trong vòng ba năm, nhưng họ chỉ sẵn sàng đầu tư 20 triệu USD.

Nhưng vì XYZ hiện chưa tạo ra lợi nhuận, công ty đầu tư mạo hiểm có thể đàm phán để có tỉ lệ sở hữu lớn hơn, ví dụ 50%. Nếu XYZ thành công và đạt được các dự đoán về mức định giá 100 triệu USD khoản đầu tư trị giá 20 triệu USD của nhà đầu tư mạo hiểm giờ sẽ có giá trị 50 triệu USD, tỉ suất lợi nhuận đạt 250% trong ba năm.

Tùy vào số tiền, các nhà đầu tư Series A cũng có thể giành được ghế trong hội đồng quản trị của XYZ, cho phép họ giám sát chặt chẽ hơn hoạt động và quản lí công ty.