CÁC THUẬT NGỮ VỀ ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH MÀ KHỞI NGHIỆP CẦN BIẾT - POST MONEY LÀ GÌ? - Huy Nguyễn
TÀI CHÍNH

CÁC THUẬT NGỮ VỀ ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH MÀ KHỞI NGHIỆP CẦN BIẾT – POST MONEY LÀ GÌ?

Posted On Tháng Một 6, 2021 at 12:59 sáng by / Chức năng bình luận bị tắt ở CÁC THUẬT NGỮ VỀ ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH MÀ KHỞI NGHIỆP CẦN BIẾT – POST MONEY LÀ GÌ?

Giá trị công ty sau khi gọi vốn (Post-Money Valuation) (tiếng Anh: Post-Money Valuation) là giá trị ước tính của công ty sau khi đã cộng thêm số tiền nhận được từ vòng gọi vốn.

Post-Money-Valuation

Giá trị công ty sau khi gọi vốn 

Khái niệm

Giá trị công ty sau khi gọi vốn trong tiếng Anh là Post-Money Valuation.

Giá trị công ty sau khi gọi vốn là giá trị ước tính của một công ty sau khi đã cộng thêm số tiền tài trợ nhận được vào bảng cân đối kế toán. Giá trị công ty sau khi gọi vốn là giá trị thị trường gần đúng của công ty khởi nghiệp sau khi kết thúc một vòng tài trợ từ các nhà đầu tư mạo hiểm hoặc các nhà đầu tư thiên thần.

Giá trị công ty sau khi gọi vốn bằng với giá trị công ty trước khi gọi vốn cộng với số tiền nhận được từ các nhà đầu tư bên ngoài.

Giá trị công ty sau khi gọi vốn và sự pha loãng

Trong các vòng tài chính tiếp theo của một công ty khởi nghiệp đang phát triển, sự pha loãng cổ phần trở thành một vấn đề. Các nhà sáng lập công ty và các nhà đầu tư sớm sẽ quan tâm tới việc đàm phán các điều khoản giúp cân bằng vốn chủ sở hữu mới với mức độ pha loãng chấp nhận được.

Việc tăng vốn cổ phần bổ sung có thể dẫn đến quyền ưu tiên thanh toán từ cổ phiếu ưu đãi. Các loại tài trợ khác như chứng quyền, chứng khoán chuyển đổi và quyền chọn cổ phiếu nên được xem xét trong các tính toán pha loãng.

Ví dụ về giá trị công ty sau khi gọi vốn

Các nhà đầu tư như nhà đầu tư mạo hiểm và nhà đầu tư thiên thần sử dụng giá trị công ty trước khi gọi vốn để xác định số lượng vốn chủ sở hữu họ cần nhận được để khi rót vốn cho công ty khởi nghiệp.

Giả sử một công ty có giá trị trước khi gọi vốn là 100 triệu USD. Một nhà đầu tư mạo hiểm đầu tư 25 triệu USD vào công ty để đổi lấy cổ phần, lúc này giá trị công ty sau khi gọi vốn là 125 triệu USD (giá trị công ty trước khi gọi vốn là 100 triệu USD cộng với 25 triệu USD của nhà đầu tư).

Nhà đầu tư sẽ có 20% cổ phần trong công ty, vì 25 triệu USD bằng một phần năm của giá trị công ty sau khi gọi vốn là 125 triệu USD.

Tình huống trên giả định rằng nhà đầu tư mạo hiểm và chủ công ty khởi nghiệp hoàn toàn thống nhất về giá trị công ty trước và sau khi gọi vốn. Trong thực tế, hai bên cần rất nhiều cuộc đàm phán, đặc biệt là khi các công ty khởi nghiệp còn nhỏ và có ít tài sản hoặc sở hữu trí tuệ.

Khi các công ty phát triển, chủ doanh nghiệp có thể đàm phán tốt hơn về các điều khoản định giá trong vòng gọi vốn, nhưng không phải tất cả các công ty đều đạt đến giai đoạn này.