CÁC THUẬT NGỮ VỀ ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH MÀ KHỞI NGHIỆP CẦN BIẾT – Liquidation Preferences LÀ GÌ? - Huy Nguyễn
KINH DOANH

CÁC THUẬT NGỮ VỀ ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH MÀ KHỞI NGHIỆP CẦN BIẾT – Liquidation Preferences LÀ GÌ?

Posted On Tháng Một 6, 2021 at 5:19 chiều by / Chức năng bình luận bị tắt ở CÁC THUẬT NGỮ VỀ ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH MÀ KHỞI NGHIỆP CẦN BIẾT – Liquidation Preferences LÀ GÌ?

Liquidation Preferences nghĩa là quyền ưu tiên thanh toán. Mục đích lớn nhất của nhà đầu tư là kiếm tiền! Nhưng vấn đề là tiền của họ không rút ra được cho đến ngày được trả, tức là đến lúc thoái vốn (exit).

Lúc đó vai trò của quyền ưu tiên thanh toán sẽ cần thiết, quyết định xem trả tiền cho ai, trả cái gì và khi nào. Rõ ràng nó cần thiết nhất lúc phá sản và chả còn mấy để chia nhau thì tiền sẽ được chia theo thứ tự ưu tiên: chủ (creditors), cổ đông có quyền ưu tiên thanh toán, cổ đông thường. Ngoài ra, lúc thành công thì quyền này cũng thành công.

Ví dụ, quyền ưu tiên thanh toán thường là 1x -> cổ đông có quyền ưu tiên thanh toán luôn nhận được tiền trước (1x tiền của họ), sau đó mới đến các cổ đông thường, nếu còn tiền.

Liquidation Preferences nghĩa là quyền ưu tiên thanh toán.
Liquidation Preferences nghĩa là quyền ưu tiên thanh toán.

Cổ đông có quyền ưu tiên thanh toán luôn nhận được tiền trướcCổ đông có quyền ưu tiên thanh toán luôn nhận được tiền trước