CÁCH CUNG CẤP SƠ ĐỒ TRANG WEB CHO GOOGLE - Huy Nguyễn
GOOGLE

CÁCH CUNG CẤP SƠ ĐỒ TRANG WEB CHO GOOGLE

Posted On Tháng Chín 23, 2020 at 8:00 sáng by / Chức năng bình luận bị tắt ở CÁCH CUNG CẤP SƠ ĐỒ TRANG WEB CHO GOOGLE

Google không kiểm tra sơ đồ trang web mỗi lần thu thập dữ liệu đối với sơ đồ đó; chúng tôi chỉ kiểm tra một sơ đồ trang web một lần sau khi phát hiện, và sau đó chỉ kiểm tra lại khi bạn ping chúng tôi để thông báo rằng sơ đồ đó đã thay đổi.

Bạn chỉ nên thông báo cho Google về một sơ đồ trang web khi bạn tạo một sơ đồ mới hoặc cập nhật sơ đồ hiện có; đừng gửi hoặc ping Google nhiều lần về một sơ đồ trang web không đổi.

Có vài cách khác nhau để cung cấp sơ đồ trang web của bạn cho Google:

 • Gửi sơ đồ cho Google bằng cách sử dụng công cụ Sơ đồ trang web trong Search Console

 • Chèn dòng sau vào một vị trí bất kỳ trong tệp  robots.txt  của bạn để chỉ định đường dẫn đến sơ đồ trang web của bạn:

  Sitemap: http://example.com/sitemap_location.xml

 • Sử dụng chức năng “ping” để yêu cầu chúng tôi thu thập dữ liệu sơ đồ trang web của bạn. Gửi một yêu cầu GET đối với HTTP như sau:

    http://www.google.com/ping?sitemap=<complete_url_of_sitemap>

  ví dụ:

    http://www.google.com/ping?sitemap=https://example.com/sitemap.xml