CÁCH CHO KHÁCH UPLOAD HÌNH LÊN WEBSITE CỦA MÌNH - Huy Nguyễn
WORDPRESS

CÁCH CHO KHÁCH UPLOAD HÌNH LÊN WEBSITE CỦA MÌNH

Posted On Tháng Tám 13, 2020 at 2:01 chiều by / Chức năng bình luận bị tắt ở CÁCH CHO KHÁCH UPLOAD HÌNH LÊN WEBSITE CỦA MÌNH

Kích hoạt Media Upload cho User Role Contributor

Sử dụng Code

Nếu bạn cảm thấy thoải mái trong việc chỉnh sửa file PHP, thì cách dưới đây được khuyến khích.

  • Đăng nhập vào hosting WordPress của bạn, và mở cPanel >> File Manager

  • Chuyển vào thư mục theme và thêm dòng code sau đây trong file functions.php

Lưu ý : trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào, hãy sao lưu các tập tin trước khi sửa đổi.

//Let Contributor Role to Upload Media if ( current_user_can(‘contributor’) && !current_user_can(‘upload_files’) ) add_action(‘admin_init’, ‘allow_contributor_uploads’); function allow_contributor_uploads() { $contributor = get_role(‘contributor’); $contributor->add_cap(‘upload_files’); }

Lưu file và kiểm tra bằng cách đăng nhập một user với vai trò contributor. Bạn sẽ thấy nút “Add media”  hoặc có chức năng tải lên các hình ảnh.

Nếu bạn không muốn sửa trực tiếp vào tập tin, bạn có thể sử dụng cách cài đặt plugin.

Sử dụng WordPress Plugin

Plugin User role editor sẽ giúp bạn sửa quyền người dùng một cách thuận tiện mà không cần biết lập trình WordPress 

Trước tiên , bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin.

user role editor plugin

  • Nhấn vào Users >> User role editor

  • Chọn vai trò là Contributor

  • Chọn “upload_files” từ danh sách capabilities và nhấn nút Update.

upload files capabilities

Hành động này sẽ thêm quyền upload files cho phép người dùng trong nhóm contributor có thể tải tệp vào WordPress.