THÍCH TRANG VÀ THEO DÕI TRANG KHÁC NHAU CHỖ NÀO? - Huy Nguyễn
FACEBOOK

THÍCH TRANG VÀ THEO DÕI TRANG KHÁC NHAU CHỖ NÀO?

Posted On Tháng Bảy 23, 2020 at 3:17 sáng by / Chức năng bình luận bị tắt ở THÍCH TRANG VÀ THEO DÕI TRANG KHÁC NHAU CHỖ NÀO?

Bạn nên thích Trang nếu muốn thể hiện sự ủng hộ đối với Trang và có thể xem cập nhật từ Trang đó trong Bảng tin.

Bạn nên theo dõi Trang nếu chỉ muốn xem cập nhật từ Trang đó.

Cách thích Trang:

  1. Truy cập Trang

  2. Nhấp vào Thích bên dưới ảnh bìa của Trang

Khi thích Trang, bạn sẽ tự động theo dõi Trang đó. Điều này có nghĩa là bạn có thể xem cập nhật từ Trang đó trong Bảng tin. Trang bạn thích sẽ được liệt kê trong phần Giới thiệu trên trang cá nhân của bạn. Bài viết bạn đã thích trên Trang có thể xuất hiện trong Bảng tin. Chúng tôi có thể hiển thị bạn trên Trang bạn đã thích hoặc trong quảng cáo về Trang đó.

Cách theo dõi Trang:

  1. Truy cập Trang

  2. Nhấp vào Theo dõi

Khi theo dõi Trang, bạn có thể xem cập nhật từ Trang đó trong Bảng tin. Trang bạn theo dõi sẽ được liệt kê trong phần Giới thiệu trên trang cá nhân của bạn.