CÁCH TÔ MÀU CHO BACKGROUND TRONG COREL - Huy Nguyễn
COREL

CÁCH TÔ MÀU CHO BACKGROUND TRONG COREL

Posted On Tháng Ba 8, 2020 at 5:06 chiều by / Chức năng bình luận bị tắt ở CÁCH TÔ MÀU CHO BACKGROUND TRONG COREL

Tô  màu nền cho trang thiết kế:

Nhấp menu Layout\ Page  Background

  • No back ground:  không có màu nền
  • Solid: tô một màu
  • Bitmap: tô  nền trang thiết kế  bằng hình ảnh

v  Nhãn trang:

Khi kích chuột phải vào nhãn trang hoặc nhấp vào menu Layout, chúng ta có một số chức năng như sau:

  • Rename  page: đặt tên trang
  • Insert page after: chèn thêm 1 trang vào  sau trang hiện tại
  • Insert page before: chèn thêm một trang vào  trước trang hiện  tại
  • Delete page: Xóa trang
  • Switch page Orientation: đổi hướng trang dọc /  ngang

v Export:  File/Export… (Ctrl +E)

thao tác xuất ra một định dạng file như file  ảnh  (JPG,  BMP…) các định  dạng cho các phần mềm khác ( Foxit, Photoshop,  AI……

Nhấp chọn Ctrl + E hoặc  File/Export hoặc biểu tượng Export trên thanh công cụ:

CorelDRAW X6 hỗ trợ Export 53 kiểu đuôi mở rộng với hộp thoại  Export hiển thị  với các tùy chọn như sau:

1: Vị trí lưu

2: Tên file

3: Kiểu file

4: Chỉ đối tượng được đánh dấu (Mục này chỉ có khi chúng ta đang đánh dấu 1 đối tượng nào đó)

5: Xác nhận

Trong học thiết kế đồ họa  . Tùy vào từng kiểu đuôi mở rộng mà sẽ xuất hiện 1 bộ lọc tương ứng.

  • v Import: File/import… (Ctrl + I)

thao tác đưa 1 file định dạng của các phần mềm khác vào  corelDRAW

Corel X6 hỗ trợ 82 kiểu đuôi mở rộng. Có 2 các import file   cơ bản:

–        Cách 1: Nhấp Ctrl +  I (Hoặc File/Import) Chọn file và click đúp  chuột hoặc nhấp import để đưa file vào.

Nhược điểm: khó và không tiện cho việc xem trước file , nhiều Trường hợp không  import  được do file được chứa trong thư mục có tên tiếng việt có dấu. Cách 2 sẽ khắc phục các lỗi này.

–   Cách 2: Chọn file, Sau đó giữ và rê chuột đưa thả vào  vùng làm việc của Corel

•       Thao tác căn chỉnh vị trí các đổi tượng

Để căn chỉnh các đối tượng, dùng công cụ Picktool bao chọn các đối tượng (Hoặc nhấp phím Shift lần lượt chọn các đối  tượng).

Đối tượng chọn cuối cùng sẽ được dùng làm tiêu chuẩn để các đối tượng khác căn chỉnh theo.

Các phím sử dụng cho căn chỉnh:

L: Căn trái

R: Căn phải

C: Căn giữa theo chiều thẳng đứng oy

B: căn bằng bên dưới đối tượng

T: Căn bằng vị trí trên đối tượng

E: Căn giữa theo chiều ngang ox

P: căn đồng tâm các đối tượng với nhau và với trang in

Có thể kết hợp nhiều lệnh theo chiều ox và oy đồng thời